Madagascar

Adenia firingalavensisy, arboretum d'Antsokay

       

Adenia, tsingy d'Ankarana